Nieuws

U en de Finanças: Ondernemersvorm in Portugal: éénmanszaak

NCA Blik op Portugal: 18-10-2009

U en de Finanças: Ondernemersvorm in Portugal: éénmanszaak

In de vorige edities in de Blik op Portugal, hebben we de particulieren inkomsten uit tegenwoordige en vroegere arbeid, en de vermogensvermeerdering (categorie A, H en G) behandelt. Ik ga u nu meer vertellen hoe u eventuele commerciële activiteiten kunt organiseren in de inkomstenbelasting sfeer (categorie B).

In Portugal zijn er verschillende ondernemingsvormen aanwezig, waarvan dit de meest voorkomende zijn:
1)Eenmanszaak;
2)Sociedade por quotas (Limitada (Lda) of Unipessoal Lda), ...

Lees meer →
0

U en de Finanças: Hoe komt de aanslag Portugese inkomstenbelasting tot stand

NCA Blik op Portugal: 18-05-2009

U en de Finanças: Hoe komt de aanslag Portugese inkomstenbelasting tot stand

Nadat éénmaal de aangifte inkomstenbelasting in Portugal is ingezonden, volgt er een aanslag. In dit artikel wil ik u graag meer vertellen hoe het belastbaar inkomen tot stand komt en hoe de belasting berekend wordt (tarieven geldend voor het jaar 2009).

Bepalen belastbaar inkomen:
Portugal onderscheidt de volgende inkomenscategorieën:
Categorie A: inkomen uit arbeid
Categorie B: inkomen uit zelfstandige arbeid en vrije beroepen (de ...

Lees meer →
0

U en de Finanças: Toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal

NCA Blik op Portugal: 18-04-2009

U en de Finanças: toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal

In mijn vorige artikel heb ik u geïnformeerd over de waardevermeerdering van onroerend goed als inkomstenbron. In dit artikel wil ik u graag meer vertellen over de toepassing van het “Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het ...

Lees meer →
0

U en de Finanças: Mais – Valias bij onroerend goed

NCA Blik op Portugal: artikel Mais Valias 18-03-2009

U en de Finanças: Mais – Valias bij onroerend goed.

In een serie “U en de finanças” die de komende maanden in het blad van de NCA gepubliceerd gaan worden, worden onderwerpen besproken waarmee u als resident én niet resident in Portugal te maken kunt gaan krijgen.
Als eerst onderwerp wil ik graag beginnen met een veel besproken onderwerp: de waardevermeerdering van onroerend goed.

Het begrip mais – valias in het Portugees zou ...

Lees meer →
0
Pagina 3 van 3 123