Nieuws

Insturen van factuurgegevens aan de finanças

Insturen van factuurgegevens aan de finanças:

1) Wie moet deze gegevens insturen;
2) Handmatig ingeven van iedere factuur;
3) Invoeren van factuurserie;
4) Een SAF-T file overzetten van uw factureringsprogramma naar de finanças;
5) Web service, ingebouwde mogelijkheid in uw factureringsprogramma.

Ad 1) Wie moet deze gegevens insturen?
Deze verplichting is voor iedere ondernemer, een eenmanszaak of vennootschap, al dan niet IVA plichtig.
Uitzondering is de eenmanszaak die via de site van de finanças “Fatura/Recibo” ook bekend als “Recibos Verdes Electrónicos” uitstelt.
Als u niets gefactureerd heeft, hoeft u niets in te sturen.

Voor het insturen van de gegevens:
Gaan naar: portaldasfinancas.gov.pt

vandoorn 1

 

Klik op: 4

En dan krijgt u dit scherm:

vandoorn 2

Klik op Entrar bij Faturas.

Het tweede gedeelte van het scherm wat u dan krijgt, ziet er als volgt uit:

vandoorn 3

 

Ad 2) Handmatig ingeven van iedere factuur:
Dit hoeft u alleen in te vullen, als een klant zijn fiscaalnummer heeft overlegt en uw activiteit behoort tot de 4 categorieën, zijnde reparatie auto en motoren, restaurant, hotel en kapper.
Anders gaat u naar punt 3.
Klik op “Recolher/Consultar Faturas”, en dan krijgt u het volgende scherm:

vandoorn 4

 

Invullen bij Utilizador, het fiscale nummer van uw bedrijf.

Invullen bij Senha, de toegangscode voor de site van de finanças.

Voor dat u op OK klikt, een vinkje zetten in het vakje boven utilizador.

Dan ziet u het volgende scherm (nu nog leeg, maar als u informatie ingezonden hebt, ziet u de facturen en het totaal aan IVA gefactureerd):

7

Om factuurgegevens in te sturen, klikken op 8 , en dan krijgt u het volgende scherm:

9

U ziet bij NIF Comerciante het fiscale nummer waarmee u ingelogd bent, dus van uw firma.
Nome Comerciante = uw bedrijfsnaam.
Nu gaat het invullen beginnen:
NIF Consumidor = fiscaal nummer van uw klant. Dit is alleen in te vullen als de klant een factuur met fiscaal nummer heeft gevraagd, en bij bedrijfsklanten.
Tipo de fatura = keuze tussen fatura of fatura simplificada.
Número da fatura = nummer van de factuur.
Data Emissão = datum van de factuur.
Código de controlo (opcional) = is facultatief, 4 controle letters/nummers van het gecertificeerde factureringsprogramma. Dit is te vinden voor de tekst “Abx3-processado por programa certificado”.
Total = het totale factuurbedrag.
Taxa = is het btw percentage wat van toepassing is op het gefactureerde.
Motivo = alleen in te vullen indien het vorige veld (Taxa) isento ingevuld heeft.
Vervolgens worden de velden IVA en Base Tributável automatisch ingevuld.
Ten slotte klikken op 10 , en de factuur is vastgelegd.
Voor de volgende factuur deze handelingen herhalen.

Met 11 kunt u deze regel nog wijzigen (alterar) of verwijderen (remover) .

Ad 3) Invoeren van factuurserie:
Als u geen faturas uitgesteld heeft met een fiscaal nummer, en niet tot de eerder genoemde activiteiten categorieën (in punt 2) behoord, dan is het alleen voldoende de serie in te geven.
Klik dan op 12

En dan krijg je het volgende scherm:

13

Klik op het symbool a , en klik op de betreffende maand. En dan komt u bij het volgende scherm:

14

Hier kunt u dan de serie aangeven.
U ziet bij NIF Comerciante het fiscale nummer waarmee u ingelogd bent, dus van uw firma.
Mês declaração = de maand waarop het betrekking geeft, hetgeen u eerder heeft ingevuld.
Valor Total IVA = in te vullen het totaal aan IVA uitgestelde facturen.
Valor Global Faturado = het totaal bedrag aan facturen uitgesteld, incl.IVA.
Vervolgens bij serie, kunt u de eerste factuur en de laatste factuurnummer invullen.
Alles correct ingevuld? Dan klikken op Submeter.

15

En u krijgt een bericht:

16
Klik op Cancelar en u komt terug in het hoofdmenu.

Raadplegen ingevoerde facturen:
Klik in het hoofdscherm op 17 en dan krijgt u het volgende scherm:

18

U kunt hier de zoek gegevens invullen, bijvoorbeeld alle facturen van 2013/01/01 t/m 2013/01/31, en na klikken op Pesquisar krijgt u het gewenste overzicht.

Ad 4) Insturen SAF-T file:

19

Klik op “Enviar Ficheiro SAF-T (PT)”, en dan krijgt u het volgende scherm:

20

Als u nog niet bent ingelogd, gaat u hiermee naar het volgende scherm om in te loggen:

21

Utilizador = fiscale nummer van uw bedrijf
Senha = toegangscode voor internet van de finanças
Voor dat u op OK klikt, een vinkje zetten in het vakje boven utilizador.

Na het inloggen, krijgt u het volgende scherm:

vandoorn 5

 

Allereerst maakt u een SAF-T file aan in uw factureringsprogramma, en slaat deze op een plaats waar u deze kan terug vinden op uw harde schijf. Hoe u een SAF-T file uit uw factureringsprogramma haalt, kunt u informeren bij uw software leverancier.

Vervolgens geeft u aan het jaar (ano) en maand (mês) waarop de gegevens betrekking op hebben.

Bij Ficheiro kunt u klikken op het symbool 23, en gaat u naar de locatie waar u de SAF-T file heeft opgeslagen.

Klikken op 24 als u wilt testen of uw file correct is.
Of direct insturen door te klikken op 25

Vervolges krijgt u bij “Resultado do Processamento” een samenvatting wat u heeft ingezonden, hetgeen opgeslagen kan worden.

Ad 5) Web service:
De gegevens worden rechtstreeks vanuit uw factureringsprogramma doorgegeven aan de finanças. informeren bij uw software leverancier of u dit heeft, en hoe u dit kunt gebruiken.

RAADPLEGEN VAN INGEVOERDE GEGEVENS:
Rechtsboven in uw scherm 1. Als u hier met de muis op beweegt, dan krijg je 7 opties, zijnde início (naar begin), Comerciante (naar de invoer van facturen, punten 2 en 3), Envia Ficheiro (insturen van SAF-T file, zie punt 4), Consultar Ficheiros (raadplegen van de SAF-T files ingezonden), Recolher Fatura (facturen ingeven, zie punt 2), Consultar Faturas (controle ingegeven facturen), en Fechar Sessão (uitloggen, einde).

DEADLINE: uiterlijk de 25e kalenderdag na de maand, dienen de gegevens ingezonden te zijn.

0

Voeg een Commentaar