Nieuws

IVAucher

IVAucher is een tijdelijke stimuleringsmaatregel van de overheid voor 3 categorieën ondernemingen, namelijk hotel-, bar/restaurant- en cultuuractiviteit van 01 oktober tot en met 30 december 2021.

*Wat houdt dit in?

In de genoemde periode van 01/10 t/m 30/12 kunt u het opgespaarde saldo besteden tot maximaal 50% van het te betalen bedrag in die 3 categorieën.

*Hoe heb ik het saldo opgespaard?

Bij E-fatura heb ...

Lees meer →
0

Wijzigingen Segurança Social voor zelfstandige ondernemers

Per 01 januari 2019 gaan de regels voor het vaststellen van de bijdrage aan de Segurança Social wijzigen. Dit geldt alleen voor “Trabalhadores Independente” en/of “ Empresários em nome individual”, voor de zelfstandige ondernemers die ondernemen in de IRS wetgeving. Inmiddels hebben al meerdere ondernemers een e-mail ontvangen van de Segurança Social. Dit artikel gaat over de wijzigingen die nu gecommuniceerd zijn. Er zullen zeker nog de komende maanden aanpassingen of aanvullingen hierop komen, en we trachten u hiermee op de hoogte te houden.

Wat houdt de wijziging in per ...

Lees meer →
0

Wereld Inkomen formulier

Om te bepalen wat uw ZVW premie wordt, stuurt de Nederlandse fiscus u het Wereld Inkomen formulier. Het Wereld Inkomen formulier dient te worden ingevuld naar de maatstaven van de Nederlandse fiscus. Wanneer u het Wereld Inkomen formulier ontvangt, verwacht de Nederlandse fiscus dat u het geretourneerd terugstuurt. Het Wereld Inkomen formulier is persoonlijk voor u bestemd, uw eventuele partner ontvangt dus een Wereld Inkomen formulier aan hem of haar zelf gericht.

Wanneer er op een van uw uitkeringen ZVW premier ...

Lees meer →
0

Waarom blijft Nederland Loonheffing inhouden?

De mening van de Nederlandse fiscus is dat de AOW en pensioen(en) belastbaar blijven in Nederland wanneer deze uitkeringen in totaal de €10.000 te boven gaat. Nederland baseert dit op artikel 18, lid 2, letter C van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Volgens artikel 18 lid 1 worden de AOW ...

Lees meer →
0

E-fatura 2017

E-fatura

Wat is E-fatura?image1

E-fatura is een systeem die al uw facturen online registreert wanneer ze uw NIF nummer bevatten. De overheid gebruikt het systeem om de in rekening gebrachte BTW (IVA) te controleren. Doordat de controle uit wordt besteed aan de consument, levert dit voor u een voordeel op.

Het E-factura systeem zorgt ervoor dat uw aankopen digitaal geregistreerd worden en de ondernemingen er niet aan kunnen ontkomen om BTW ...

Lees meer →
0

Uw huis verhuren…dan Alojamento Local. Presentatie Coimbra 2016 – Update 2017

(Aangepast wetgeving 2017) Als u uw huis tehuur aanbiedt voor kort verblijf, bijvoorbeeld met een advertentie in een krantof via websites als Air BNB, Micazu en Homeaway, dan valt u onder de regelingvan ‘Alojemento Local’. De presentatie geeft u informatie wat er allemaal komtbij kijken.

INHOUD:
1. Wetgeving en definities
2. Registratie alojamento local
3. Inkomstenbelasting IRS – IRC
4. IVA – BTW
5. Segurança Social
6. Registratie gasten bij SEF
7. Verzekeringen