De diensten van Van Doorn & Partner

Voor de particulier:
De particuliere cliënt kunnen wij de volgende diensten aanbieden:

 

 • Advisering (fiscale) bij emigratie van Nederland naar Portugal.
 • Aanvragen fiscale nummer
 • Verzorgen van jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting zowel in Portugal als in Nederland
 • Aangifte successierechten in Nederland
 • Procuratiehouder
 • Executeur testamentaire
 • Bezwaar- en beroepsschriften
Voor de ondernemer:
De ondernemer en de beoefenaar van een vrij beroep kan met ons overleggen over velerlei zaken zoals:

 

 • De bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming
 • Het te voeren personeelsbeleid
 • De financiële en fiscale planning
 • De bedrijfsontwikkeling
 • Aan- en verkoop van een bedrijf, en due diligence
Naast deze klankbordfunctie verzorgen wij praktische zaken zoals:
 • De financiële administratie
 • De salarisadministratie
 • De aangiften loonheffing en sociale verzekeringen
 • De aangiften omzetbelasting (IVA)
 • Tussentijdse rapportages
 • Jaarrekeningen
 • Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
Startende ondernemers:
We kunnen startende ondernemers ondersteunen bij de keuze van rechtsvorm en oprichting van het bedrijf: aanvragen bedrijfsnaam, opstellen bedrijfsstatuten, aanmelden bij het commercieel register (KvK), de Finanças en Segurança Social en opstarten administratie.