Nieuws

Handleiding E-fatura 2019

https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/

Klik op:

Vervolgens klikken op:

U komt dan op het inlogscherm:

Typ in het veld “Nº de Contribuinte” uw eigen Portugese fiscale nummer.

Typ uw wachtwoord van de AT Financas in het veld “Senha de acesso”.

Na inloggen komt u bij het algemeen overzicht van alle fiscale aftrekposten. Bovenaan staat een melding, indien er facturen niet geregistreerd zijn.

Klik op “complementar informação faturas”, en u krijgt een overzicht van facturen die nog niets geclassificeerd zijn voor een fiscale aftrekpost.

Neem 1 voor 1 deze door, en complementeer deze met de ontbrekende informatie.

Als u met de muis over de afbeeldingen beweegt, ziet u welke fiscale aftrekpost dit is. Deze zijn:

Niet vergoedde ziektekosten

Opleiding

Woning

Verzorgingstehuis

Onder “Outro” vallen de algemene kosten voor de huishouding:

Daarnaast zijn er nog de andere aftrekposten waarbij 15% van de betaalde IVA op de te betalen inkomstenbelasting in mindering gebracht wordt:


Reparatie auto

Reparatie motor

Restaurants en hotels

Kappers

Dierenarts

Maandpas openbaar vervoer

Eenmaal alles aangeklikt en bevestigd, ziet u vervolgens de bedragen verschijnen in uw algemene overzicht van alle fiscale aftrekposten en de “15% IVA reductie”.

Dit scherm ziet er (leeg) zo uit:

Eenmanszaak / Trabalhador independente

Facturen uitgesteld aan de ondernemer met eenmanszaak komen immers ook in het e-fatura systeem te staan. Echter, mogen deze facturen, die in de boekhouding van de eenmanszaak als kosten opgenomen zijn, niet meer als fiscale aftrekpost of “15% IVA reductie” voor uw aangifte inkomstenbelasting in aanmerking komen.

Zodoende, moeten belastingplichtige die een eenmanszaak op hun naam hebben staan, nog additionele informatie voor iedere factuur aangeven, namelijk of deze uw onderneming betreft of niet.

Of bij dit scherm:

Dus, als een factuur geheel of gedeeltelijk betrekking op uw professionele activiteit heeft, dan klikt u respectievelijk op “Sim, despesa totalmente afeta à atividade” of “Sim, despesa parcialmente afeta à atividade”. Zo niet, dan op “Não” klikken.

Vergeet u vervolgens niet te bevestigen (groene knop “Guardar”).

In het buitenland gemaakte kosten

Er bestaat de mogelijkheid in het buitenland gemaakte kosten als fiscale aftrekposten in Portugal te gebruiken, mits deze in het e-fatura-systeem geregistreerd worden. Hiervoor kiest u in het hoofdmenu voor “Faturas” en vervolgens onder het keuzemenu “Consumidor” de punt “Registrar faturas”. U komt dan op de pagina van de registratie van ontbrekende binnenlandse (Portugese) facturen terecht. Voor het registeren van buitenlandse facturen klikt u op het in groen geschreven word “AQUI”.

Op dit scherm kunt u nu de factuurgegevens van uw buitenlandse factuur invoeren.

Uw factuur dient verbonden te worden met een categorie “Atividade de Realização da Aquisição”. U kunt kiezen vanuit de volgende categorieën: Gezondheid “Saúde” , Onderwijs “Educação”, Onroerend goed “Imóveis” en Huur van in het buitenland gevestigde studenten “Arrendamento a estudante deslocado”

Facturen uit overige categorieën worden niet als fiscale aftrekposten geaccepteerd.

In het veld van de “Identificador Fiscal Comerciante” dient het fiscale nummer van de buitenlandse dienstverlener ingevuld te worden.

Aansluitend worden de bedragen ingevuld:

Het totaalbedrag “Total”, de BTW-percentage “Taxa”, het bedrag van de betaalde BTW “IVA” en het nettobedrag “Base tributável”.

Tenslotte, vergeet u niet de gegevens op te slaan en op “Guardar” te klikken.

0

Voeg een Commentaar