Nieuws

Pensioen vrij van inkomstenbelasting in Portugal?

Op 16 november 2012 is een wetsvoorstel voor begroting 2013 door het Portugese parlement goedgekeurd. Vervolgens is het aan de President van Portugal dit voorstel tot definitieve wetgeving te verheffen. Hierin staat vermeld o.a. dat pensioenen in Portugal vrij van inkomstenbelasting zijn voor niet-gewone ingezetenen (“residentes não habituais”). Dit is niet van toepassing op degene die al resident zijn in Portugal.

De doelstelling hiervan is welgestelde buitenlanders te bewegen om naar Portugal te emigreren. Het is alleen beschikbaar voor mensen die in de afgelopen 5 jaar geen belastingplichtige in Portugal waren. De niet-gewone ingezetenen genieten dan van een vrijstelling in Portugal van inkomstenbelasting voor de komende 10 jaar, ingaande op het moment van aanmelding, en als deze speciale status geregistreerd te staan bij de PT belastingdienst.

Voorwaarden voor inschrijven als niet-gewone ingezetenen (“residentes não habituais”) bij de Finanças:

– Afgelopen 5 jaar geen belastingplichtige geweest in Portugal;
– Afgelopen 5 jaar aantoonbaar fiscaal resident geweest te zijn buiten het territorium Portugal;
– Inkomen moet van een ander land dan Portugal komen.

Nu dat Portugal vrijstelling geeft (gaat geven) voor deze nieuwe belastingplichtige in Portugal, is het ook van belang even te kijken naar het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele heffing en belastingontduiking tussen Nederland en Portugal. In artikel 18 staat geformuleerd wie er over pensioen inkomen en sociale zekerheidsuitkering mag belasten, indien resident in Portugal en inkomen wat onder dit artikel valt, dan mag Portugal belasten.

Echter lid 2 van dit zelfde artikel geeft Nederland de mogelijkheid om toch te heffen, indien er aan alle drie volgende criteria wordt voldaan:

1) er zijn fiscale voordelen in Nederland behaald bij het opbouw van pensioenen en lijfrenten en
2) Portugal heft niet tegen het algemene tarief en/of betrekt deze inkomsten voor minder dan 90% in de heffing en
3) het totale bedrag pensioen en lijfrente in een kalenderjaar zijn hoger dan € 10.000,-.

De introductie van Portugal van de vrijstelling inkomstenbelasting, zal de Nederlandse belastingdienst gaan heffen op basis van artikel 18 lid 2. Er wordt namelijk niet voldaan aan punt 2: er wordt niet geheven tegen het algemene tarief.

Slot conclusie: de regeling van Portugal het niet heffen van inkomstenbelasting over pensioen inkomen, zal voor Nederlanders met pensioen inkomen geen effect hebben: u gaat in Nederland belasting betalen.

Wel heeft dit effect voor inkomen uit rente en dividend. Ook hier geeft Portugal een vrijstelling voor. En in het belastingverdrag is opgenomen dat Nederland maximaal 10% mag heffen.

0

Voeg een Commentaar