Nieuws

Wereld Inkomen formulier

Om te bepalen wat uw ZVW premie wordt, stuurt de Nederlandse fiscus u het Wereld Inkomen formulier. Het Wereld Inkomen formulier dient te worden ingevuld naar de maatstaven van de Nederlandse fiscus. Wanneer u het Wereld Inkomen formulier ontvangt, verwacht de Nederlandse fiscus dat u het geretourneerd terugstuurt. Het Wereld Inkomen formulier is persoonlijk voor u bestemd, uw eventuele partner ontvangt dus een Wereld Inkomen formulier aan hem of haar zelf gericht.

Wanneer er op een van uw uitkeringen ZVW premier is ingehouden, dan wordt dit verrekend met het Wereldinkomen formulier. Op basis van de hoogte van uw Wereld Inkomen betaald u progressief ZVW premie aan het CAK. Wanneer u een hoog inkomen heeft, betaald u relatief meer aan ZVW premie. De maximale bijdrage is toegelicht in de volgende tabel:

Aanslaggrens

Wanneer u geen loon, pensioen of uitkering heeft, dan betaalt u de bijdrage Zvw via een aanslag. U hoeft de bijdrage Zvw slechts te betalen wanneer die boven een bepaald bedrag uitkomt, de zogenoemde aanslaggrens. Is de bijdrage Zvw die u zou moeten betalen, gelijk aan of lager dan de aanslaggrens, dan hoeft u niets te betalen.

Beschikking ‘Niet in Nederland belastbaar inkomen’

Op basis van het door u ingevulde formulier ontvangt u thuis een beschikking met ‘Niet in Nederland belastbaar inkomen’. Op deze beschikking staat uw wereldinkomen, dat bestaat uit:

  • uw in Nederland belastbaar loon of uw verzamelinkomen
  • uw niet in Nederland belastbaar inkomen

Met de informatie over het wereldinkomen bepaalt de Nederlandse fiscus de definitieve hoogte van de toeslag(en). En daarnaast gaat deze informatie naar het CAK.

Het onderscheid dat de Nederlandse fiscus maakt tussen het in ´Nederland belastbaar inkomen´ en het ´Niet in Nederland belastbaar inkomen´ heeft geen invloed op de berekening en de opgelegde aanslag.

0

Voeg een Commentaar