Nieuws

Wijzigingen Segurança Social voor zelfstandige ondernemers

Per 01 januari 2019 gaan de regels voor het vaststellen van de bijdrage aan de Segurança Social wijzigen. Dit geldt alleen voor “Trabalhadores Independente” en/of “ Empresários em nome individual”, voor de zelfstandige ondernemers die ondernemen in de IRS wetgeving. Inmiddels hebben al meerdere ondernemers een e-mail ontvangen van de Segurança Social. Dit artikel gaat over de wijzigingen die nu gecommuniceerd zijn. Er zullen zeker nog de komende maanden aanpassingen of aanvullingen hierop komen, en we trachten u hiermee op de hoogte te houden.

Wat houdt de wijziging in per 01/01/2019, in het globaal?

De wijziging heeft betrekking op dat er, in mijn optiek, een eerlijkere bijdrage berekend wordt over de werkelijk verkregen inkomsten in een periode, dan dat een jaar ervoor als referentie genomen wordt.

Alle vrijstellingen komen te vervallen.

Daarnaast wordt het percentage verlaagd naar 21,4%.

 

Hoe wordt de bijdrage vastgesteld?

Er wordt per kwartaal een opgave verwacht van het gerealiseerde inkomen van die periode. Deze zou dan elektronisch ingediend dienen te worden via de site van de Segurança Social Direta*. Meer details zijn niet bekend.

* = Segurança Social Direta: zorg dat u toegang heeft tot deze site. www.seg-social.pt

 

Vrijstellingen komen te vervallen?

In sommige gevallen zou de ondernemer een vrijstelling kunnen hebben. Voor zover nu bekend en gecommuniceerd, komt de vrijstelling voor iedere zelfstandige ondernemer te vervallen. Het is mogelijk dat een zelfstandige ondernemer daarnaast in loondienst is bij een bedrijf. Op basis hiervan geniet de zelfstandige nu dan een vrijstelling, als er voldaan wordt aan de voorwaarden. Deze vrijstelling komt te vervallen indien deze zelfstandige een inkomen (uit zelfstandigheid) per kwartaal gaat genieten van meer dan 1.715,60 euro (=4x IAS 428,90 euro), en dat de maandelijkse bijdrage in de sociale premies in loondienst meer dan 428,90 euro bedraagt.

 

Wordt vervolgd.

0

Voeg een Commentaar